Badania termowizyjne urządzeń – na czym polegają?


Badania termowizyjne urządzeń stanowią obecnie stałą praktykę nowoczesnych przedsiębiorstw. Przeprowadzenia ich przynajmniej raz w roku wymagają firmy ubezpieczeniowe, dlatego wiedza w tej dziedzinie jest niezbędna dla osób prowadzących własną działalność i wykorzystujących urządzenia elektryczne. Na czym jednak dokładnie polegają takie badania i kto może je przeprowadzić?

Czym są badania termowizyjne?
Termowizja pozwala na sprawdzenie stanu technicznego danego urządzenia, a tym samym wykrycie ewentualnych usterek i nieprawidłowości. Jest to szczególnie istotne w kontekście bezpieczeństwa ludzi, którzy z niego korzystają, a także otrzymania ubezpieczenia, jeśli faktycznie dojdzie do awarii. Badania termowizyjne umożliwiają w pełni zdalną i szybką kontrolę urządzeń oraz zlokalizowanie wadliwych miejsc bez konieczności ich wyłączenia.

Na czym polegają badania termowizyjne?
W badaniach termowizyjnych wykorzystuje się zjawisko wydzielania ciepła, ponieważ w urządzeniach elektrycznych istnieje ryzyku wzrostu temperatury spowodowane wadliwymi złączami i stykami. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w tym procesie jest kamera termowizyjna. Jej istotną zaletę stanowi fakt, że potrafi samodzielnie dostosować obraz do warunków otoczenia. Ten zaś jest przesyłany do termografu, na którym pojawią się badane obszary wraz z dodatkowymi oznaczeniami. Im wyższa temperatura, tym wyraźniejsze oznaczenia. Ustala się wówczas ich rangę ważności — gdzie usterka jest najbardziej nagląca — i dopiero wówczas można podjąć działania korygujące lub zapobiegawcze.

Czy można samemu przeprowadzić badanie?
Przeprowadzenie badania termowizyjnego jest proste tylko w teorii. W rzeczywistości wymaga ono szerokich umiejętności praktycznych, choćby w kwestii posługiwania się odpowiednimi narzędziami. W Polsce nie ma żadnych regulacji prawnych, jeśli chodzi o uprawnienia, jakie powinien posiadać operator kamery termowizyjnej wykonujący badania. Powinny jednak zajmować się tym firmy całkowicie neutralne i zewnętrzne, a więc nikt, kogo w jakikolwiek sposób dotyczy badane urządzenie.

Sprawdź koniecznie: https://term-os.pl/