Szkolenia BHP pracowników

Zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy każdy przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenia z zakresu BHP. Dotyczy to nie tylko stanowisk pracy, które powszechnie uznaje się za niebezpieczne, uciążliwe dla zdrowia, ale dotyczy to również pracowników biurowych. Ze szkoleniem BHP każdy pracownik spotka się już na początku swojej pracy. Zgodnie z prawem każdy pracownik musi […]