Przenoszenie produktów


Do przenoszenia produktów na hali przemysłowej służy suwnica pomostowa. Można korzystać z suwnicy jedno- lub dwu dźwigarowej. Mniejsza z tych maszyn jest wyposażona w łańcuchowe wciągniki i może być obsługiwana w sposób radiowy. Tego typu suwnica wykorzystywana jest przy precyzyjnych pracach montażowych i przeładunkowych, ponieważ posiada system regulujący prędkością podnoszenia. Cały mechanizm pracy suwnicy jest zaprogramowany w ten sposób, żeby towary były transportowane w sposób płynny i nie zatrzymywane gwałtownie. 

Natomiast  suwnice dwu-dźwigarowe posiadają większe udźwigi i mogą być wykorzystywane w warunkach średniej intensywności prowadzonych prac. Tego typu urządzenia mogą pracować też na zewnątrz, nie tylko w zamkniętej hali. Najczęściej transportowane są na składowiska, gdzie zostają wyposażone w tzw. pomosty remontowe umieszczane wzdłuż dźwigara i kabiny. Używane są w nich wciągarki liniowe i dwa niezależne wózki. Mogą także posiadać trawersy, służące do podnoszenia i przewożenia długich i ciężkich elementów.