Szkolenia BHP pracowników


Zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy każdy przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenia z zakresu BHP. Dotyczy to nie tylko stanowisk pracy, które powszechnie uznaje się za niebezpieczne, uciążliwe dla zdrowia, ale dotyczy to również pracowników biurowych. Ze szkoleniem BHP każdy pracownik spotka się już na początku swojej pracy. Zgodnie z prawem każdy pracownik musi być odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed zajęciem swojego miejsca pracy. Następnie przechodzić będziemy szkolenia okresowe. W zależności od zawodu, jaki wykonujemy ich termin różni się. Jedne są częściej, inne rzadziej, lecz trwają dłużej. Przedsiębiorca oraz zarówno pracownik powinni zapoznać się z tym, z czego takie szkolenie się składa. Najlepiej w tym celu skorzystać z wyszukiwarki internetowej i wpisać frazę „szkolenia bhp poznań”. Otrzymamy listę stron i merytorycznymi informacjami dotyczącymi zakresu oraz przebiegu szkoleń w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważne jest także to, że nie każdy może takie szkolenie przeprowadzić. Potrzebne są do tego specjalne uprawnienia.

Więcej o szkoleniach BHP znajdziesz na stronie Prometeo

Zobacz więcej kurtyn paskowych na: https://ekranypcv.pl.